Liceul Tehnologic de Transporturi si de Constructii Iasi

Pe parcursul zecilor de ani de funcţionare şcoala a evoluat din punct de vedere al bazei materiale, al resurselor umane, al filierelor, profilelor şi specializărilor.

 învăţământ liceal - cursuri de zi şi cursuri serale:

- tehnician în construcţii şi lucrări publice;

- tehnician mecatronist;

- tehnician instalaţii electrice;

- tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii;

- tehnician în automatizări;

- tehnician în transporturi;

- tehnician în electromecanică.

 învăţământ profesional – cursuri de zi:

- mecanic auto;

- electromecanic material rulant (domeniul feroviar);

– construcții: zidar, pietrar, tencuitor, - zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor;

- instalator instalații tehnico – sanitare și de gaze;

- dulgher, tâmplar, parchetar.

 învățământul postliceal –școală de maiștri:

- maistru electromecanic auto;

- maistru electrician în construcții;

- maistru construcții civile.

Viitorul apropiat. Cum va fi ? Ce va fi?

„Trebuie să înaintăm, chiar dacă vom izbuti sau nu și o să mergem mai bine cu ochii atintiți inainte, decât privind mereu în urma „ spunea J. Jerome.

Vrem să vorbim astăzi, poate pentru mai târziu, despre tineri, care au posibilitatea împlinirii vocației, prin dezvoltarea unei baze materiale moderne în domeniile specifice ariei de transporturi și construcții, pentru dobândirea competențelor specifice, și găsirea identității socio profesionale în tumultoasa piață a muncii.

Ce vrem să facem?

Vrem să creăm perspective, vrem să materializăm idei și idealuri, să dezvoltăm o școală tehnică modernă cu deschidere pe piața muncii.

Și astfel că psihograma meseriilor ne motivează în realizarea unui poligon de transporturi CFR și auto în modernizarea ergonomică a unor ateliere ce țin de evantaiul contrucțiilor industriale, civile și feroviare, și nu în ultimul rând includerea în Planul Local de Dezvoltare a transporturilor ca mentenanță și nu doar ca servicii.

Liceul Tehnologic de Transporturi si de Constructii Iasi urmăreşte să ofere servicii educaţionale de calitate care să contribuie la dezvoltarea personală a educabililor săi, prin formarea capacitaţilor cognitive și de execuție, pornind de la aptitudinile native spre o paletă a educației tehnice din domeniul transporturilor și construcțiilor.

Înapoi...