In Educatie

De la 1 septembrie 2018 școala şi-a schimbat denumirea în Liceul Tehnologic de Transporturi si de Constructii Iasi, denumirea anterioara fiind Colegiul Tehnic de Transporturi si Constructii Iaşi. Colegiul Tehnic de Transporturi si Constructii Iaşi ia ființă la 1 septembrie 2013 ca urmare a fuziunii Colegiului Tehnic de Transporturi cu Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” și cuprinde patru forme de învăţământ, liceu – ruta directă, liceu seral – ruta progresivă, școala profesională şi şcoala de maiștri.

Noua instituție oferă viitorilor absolvenți posibilitatea pregătirii într-o paletă largă de meserii (profesii) atât din domenioul transporturilor cât și din cel al construcțiilor.

Colegiul Tehnic de Transporturi Iași are o vechime de peste 40 de ani și este situat în Moldova, deservind prin actul educațional, o zonă ocupațională importantă, situată pe aria Regionalei CFR Iași, de la Făurei la Ilva Mică, astfel încât să contribuie la pregătirea de specialitate în domeniul transporturilor- o tradiție și o disciplină a siguranței circulației.

Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Iaşi fost înfiinţat în anul 1968, sub denumirea de Grup Şcolar de Construcţii, devenind în scurt timp o unitate etalon în judeţ. În timp, denumirea şcolii a suferit numeroase modificări, astfel: 1974 → Liceul de Construcţii nr. 2 Iaşi; 1975 →Liceul Industrial nr. 7 Iaşi; 1992 → Grup Şcolar Industrial de Construcţii Montaj Iaşi; 2001 → Grup Şcolar „Anghel Saligny” Iaşi.